Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové
Zakladatel
MZE
Popis
Pozemek p.č. 1901/3 ost. plocha o výměře 34, p.č. 1902/4 ost.plochy o výměře 279, p.č. 1903/2 ost.plocha o výměře 537 m2
Požadovaná cena
53000
Telefon
724524091
E-mail
jana.trojakova@lesycr.cz
Osoba
Ing. Jana Trojáková
Útvar
KŘ Šumperk
Katastrální území
Bukovice u Písařova, Písařov, CZ0715, okres Šumperk