Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Jedná se o prodej nově vznikajícího pozemku parc. č. 708/2 v k.ú. Doubí nad Lužnicí o výměře 1045 m2 (druh pozemku – vodní plocha), který bude oddělen ze stávajícího pozemku parc. č. 708 v k.ú. Doubí nad Lužnicí, a který tvoří koryto drobného vodního toku Doubský potok (IDVT 10271763, ČHP 1-07-04-045). Součástí pozemku je část stavby vodního díla typu úprava koryta vodního toku z roku 1968 o délce 260 m, nezapisovaná do katastru nemovitostí, která je evidována v majetku Povodí Vltavy pod číslem DVT-00006537 a názvem „potok Od Doubí 07 (DOUBÍ C)". Pozemek parc. č. 708/2 v k.ú. Doubí nad Lužnicí a část stavby vodního díla v délce 260 m budou dotčeny výstavbou vodní nádrže se zemní hrází a s trvalou zátopou.
Požadovaná cena
26726
Platnost do
2018-03-01
Telefon
387 683 182
E-mail
michal.kubes@pvl.cz
Osoba
Ing. Michal Kubeš
Katastrální území
Doubí nad Lužnicí, Košice, CZ0317, okres Tábor