Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Jedná se o převod pozemku parc. č. 571/8 v k.ú. Vidov, který je dotčen stavbou „SO 154 Polní cesta v km 138,950 – 141,130 vlevo“, realizovanou v rámci výstavby „Dálnice D3, 0310/II Hodějovice – Třebonín“.
Požadovaná cena
113
Platnost do
2018-03-01
Telefon
387 683 182
E-mail
michal.kubes@pvl.cz
Osoba
Ing. Michal Kubeš
Katastrální území
Vidov, Vidov, CZ0311, okres České Budějovice