Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Jedná se o převod pozemků v k.ú. Zvěrotice, které vznikly na základě geometrického plánu č. 448-22/2014 ze dne 2. 10. 2015, a to pozemků parc. č. 1556/35 o výměře 49 m2, parc. č. 1556/140 o výměře 154 m2, parc. č. 1556/141 o výměře 47 m2, parc. č. 1556/144 o výměře 115 m2, parc. č. 1556/146 o výměře 71 m2, parc. č. 1556/148 o výměře 30 m2, parc. č. 1556/150 o výměře 1 m2, které vznikly oddělením z původního pozemku parc. č. 1556/35; pozemků parc. č. 1556/113 o výměře 235 m2 a parc. č. 1556/139 o výměře 9 m2, které vznikly oddělením z původního pozemku parc. č. 1556/113; pozemku parc. č. 1556/120 o nové výměře 19 m2, který vznikl oddělením z původního pozemku parc. č. 1556/120. Uvedené pozemky jsou dotčeny stavbou „Dálnice D3, stavba 0307 Tábor Soběslav“ a stavbou „SO 7-162 Přeložka cesty v km 94,450“.
Požadovaná cena
7308
Platnost do
2018-02-24
Telefon
387 683 191
E-mail
michal.kubes@pvl.cz
Osoba
Ing. Michal Kubeš
Katastrální území
Zvěrotice, Zvěrotice, CZ0317, okres Tábor