Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Politických vězňů 909/4, Nové Město, 11000, Praha 1
Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek p. č. 201 o výměře 177 m2, pozemek p.č. st. 310 (jeho část o výměře 5m2, nově p.č. 3092) v obci a k.ú. Choceň, to vše vedené na LV č. 822 u KÚ pro Pardubický kraj, Katastrálního pracoviště Ústí nad Orlicí, Katastrální území Choceň. Zůstatková účetní hodnota nabízeného majetku je: 500,- Kč. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
27399
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Katastrální území
Choceň, Choceň, CZ0534, okres Ústí nad Orlicí