Hlasová navigace a klávesové zkratky

Jít na obsah (0). Jít na hlavní menu (5). Jít na podmenu této stránky (6). Jít na hlavní stranu (2). Jít na mapu stránek (3). Ovládání klávesnicí (1).

Podmenu sekce

Vyhlášení datových standardů pro ohlašování v roce 2016 a Sdělení MŽP k vyhlášení datového standardu v roce 2015 pro plnění některých ohlašovacích povinností v roce 2016 podle zákona o odpadech - ISPOP (Ministerstvo životního prostředí) - Detail zveřejněné informace

Vyhlášení datových standardů pro vybrané ohlašovací povinnosti v roce 2016
Údaje ohlašované prostřednictvím ISPOP se dle zákona č. 25/2008 Sb. předávají elektronicky v datovém standardu, který Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje na základě § 7, písm. c) zákona č. 25/2008 Sb. pro každou ohlašovací povinnost nejpozději 6 měsíců před termínem plnění ohlašovací povinnosti. Datový standard popisuje podle § 4 odst. 4 zákona č. 25/2008 Sb. datovou strukturu a datový formát elektronického dokumentu a automatizované kontroly obsahu podaných hlášení. Datové standardy vyhlášené k 30. 6. 2015, určené pro vybrané formuláře agend vod a odpadů lze využít k ohlašování v roce 2016.
 
Sdělení MŽP k vyhlášení datového standardu v roce 2015 pro plnění některých ohlašovacích povinností v roce 2016 podle zákona o odpadech
MŽP sděluje, že z důvodu běžícího projednávání návrhu vládní novely zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR (sněmovní tisk č. 409), nebude v letošním roce vyhlášen datový standard podle zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí, k plnění některých ohlašovacích povinností podle § 39 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění: F_ODP_ZAR (Ohlašování zařízení na využívání a odstraňování odpadů, § 23 odst. 1 vyhlášky č. 383/2001 Sb. - příloha č. 22), F_ODP_SKL (Ohlašování skládek odpadů, § 23 odst. 2 vyhlášky č. 383/2001 Sb. - příloha č. 23) a F_ODP_DO (Ohlašování dopravce odpadů, § 23 odst. 3 vyhlášky č. 383/2001 Sb. - příloha č. 27) v termínu 30. 6. 2015. 
Novelizační zákon bude s největší pravděpodobností  účinný v období říjen/listopad 2015. K datu účinnosti tohoto zákona bude nastaven také termín nabytí účinnosti novely vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
Předpokládaný termín zveřejnění datového standardu těchto ohlašovacích povinností je listopad 2015.