Kvalifikace - Zdravotnické kvalifikace

Žádost o posouzení splnění podmínek pro získání specializované způsobilosti dle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů

Za správnost návodu odpovídá:

Ministerstvo zdravotnictví

ID Záznamu
i-217-719
Zpracováno k datu
06.03.2015
Poslední aktualizace
06.03.2015