Kvalifikace - Zdravotnické kvalifikace

Uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání v České republice dle § 28 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů

Za správnost návodu odpovídá:

Ministerstvo zdravotnictví

ID Záznamu
i-217-718
Zpracováno k datu
01.01.2014
Poslední aktualizace
27.08.2014