Kvalifikace - Zdravotnické kvalifikace

Podmínky uznávání způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání a činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče pro státní příslušníky mimo členské státy Evropské unie a pro absolventy akreditovaných zdravotnických studijních programů v České republice v jiném jazyce než českém

Za správnost návodu odpovídá:

Ministerstvo zdravotnictví

ID Záznamu
i-217-742
Zpracováno k datu
01.01.2014
Poslední aktualizace
24.02.2014