Kvalifikace - Zdravotnické kvalifikace

Podmínky uznávání specializované způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání pro státní příslušníky členských států Evropské unie, kteří získali specializovanou způsobilost k výkonu nelékařského zdravotnického povolání v jiném členském státě než v České republice

ID Záznamu
i-217-741
Zpracováno k datu
01.01.2014
Poslední aktualizace
24.02.2014