Důchodové pojištění

Náhradní doba pojištění - doba péče o osobu bezmocnou, závislou

Za správnost návodu odpovídá:

Česká správa sociálního zabezpečení

ID Záznamu
i-192-1034
Zpracováno k datu
01.01.2017
Poslední aktualizace
16.04.2018