Podání podnětu na porušování povinností v oblasti ochrany veřejného zdraví (nadměrný hluk a vibrace)

Za správnost návodu odpovídá:

Ministerstvo zdravotnictví

ID Záznamu
i-175-722
Zpracováno k datu
25.10.2017
Poslední aktualizace
25.10.2017