Vydání elektronického opisu z evidence přestupků Rejstříku trestů

Za správnost návodu odpovídá:

Rejstřík trestů

ID Záznamu
m-110121
Zpracováno k datu
01.10.2016
Poslední aktualizace
08.09.2017