Změna údajů při zjištění nesouladu v Registru obyvatel

Za správnost návodu odpovídá:

Ministerstvo vnitra

ID Záznamu
m-98667
Zpracováno k datu
01.01.2016
Poslední aktualizace
27.08.2018