Odvolání souhlasu s poskytnutím údajů z Registru obyvatel jiné osobě

Za správnost návodu odpovídá:

Ministerstvo vnitra

ID Záznamu
m-97937
Zpracováno k datu
01.01.2016
Poslední aktualizace
27.08.2018