Kulturní sbírky, památky a předměty

Získání dotace ze státního rozpočtu na ochranu movitého kulturního dědictví

Za správnost návodu odpovídá:

Ministerstvo kultury

ID Záznamu
L-6039
Zpracováno k datu
02.10.2013
Poslední aktualizace
10.06.2015