Kulturní sbírky, památky a předměty

Žádost o vydání povolení k restaurování kulturních památek

Za správnost návodu odpovídá:

Ministerstvo kultury

ID Záznamu
i-142-158
Zpracováno k datu
01.01.2014
Poslední aktualizace
03.12.2013