Kulturní sbírky, památky a předměty

Prohlášení věci nebo stavby za kulturní památku

Za správnost návodu odpovídá:

Ministerstvo kultury

ID Záznamu
i-142-161
Zpracováno k datu
01.01.2014
Poslední aktualizace
02.12.2013