Kulturní sbírky, památky a předměty

Přemístění movité věci, která je kulturní památkou nebo národní kulturní památkou

Za správnost návodu odpovídá:

Ministerstvo kultury

ID Záznamu
i-142-702
Zpracováno k datu
01.01.2014
Poslední aktualizace
03.12.2013