Kulturní sbírky, památky a předměty

Obnova movité nebo nemovité národní kulturní památky, která dále nebude posuzována v režimu stavebního zákona

Za správnost návodu odpovídá:

Ministerstvo kultury

ID Záznamu
m-4587
Zpracováno k datu
01.01.2014
Poslední aktualizace
18.12.2013