Změna registračních údajů distributora lihu / zrušení registrace distributora lihu

Za správnost návodu odpovídá:

Generální ředitelství cel

ID Záznamu
m-108442
Zpracováno k datu
22.08.2016
Poslední aktualizace
20.10.2016