Vývoz silničního vozidla z České republiky a přidělení registrační značky pro vývoz do jiného státu

Za správnost návodu odpovídá:

Ministerstvo dopravy

ID Záznamu
m-47471
Zpracováno k datu
01.01.2015
Poslední aktualizace
19.05.2015