Návrh na zřízení dopravního zařízení - krátkého příčného prahu

Za správnost návodu odpovídá:

Ministerstvo dopravy

ID Záznamu
i-121-388
Zpracováno k datu
01.01.2016
Poslední aktualizace
12.04.2018