Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci (zřízení sjezdu)

Za správnost návodu odpovídá:

Ministerstvo dopravy

ID Záznamu
i-108-155
Zpracováno k datu
31.12.2015
Poslední aktualizace
12.04.2018