Postup občana, u kterého vznikl požár (nebyl-li požár likvidován jednotkou požární ochrany)

ID Záznamu
i-102-587
Zpracováno k datu
01.01.2014
Poslední aktualizace
15.09.2014