Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemku p.č. 1309/17 druhem pozemku ostatní plocha o výměře 141 m2 v k.ú. Dubí u Teplic

Atributy nabídky

Zakladatel

MZe - spis S 476/12

Požadovaná cena

84600

Platnost do

2021-03-12

Telefon

956235106

E-mail

magdalena.tuckova@lesycr.cz

Osoba

Ing. Magdalena Tučková

Útvar

Lesní správa Litvínov

Katastrální území

Dubí u Teplic, Dubí, okres Teplice