Vyhlášení nového nařízení (§ 2 odst. 1)

Záhlaví a úvodní věta


Skupiny zákonného zmocnění a oblasti právní úpravy

Účinnost a platnost nařízeníNovelizace nebo zrušení jiného nařízení

Text nařízení