Úvod Kam dál Pro podnikatele Akreditace Dotazník sloužící jako zpráva o vzdělávání

Dotazník sloužící jako zpráva o vzdělávání

Popis formuláře:

Pro všechny právnické osoby a podnikající fyzické osoby

Žádost odešleme okamžitě

Zdarma

Vzdělávací instituce vypracovávají každoročně písemnou zprávu obsahující základní údaje o počtech proškolených úředníků v jednotlivých typech vzdělávání v uplynulém roce. Tuto zprávu je nutné zaslat Ministerstvu vnitra v zákonem stanoveném termínu.

Než začnete dotazník vyplňovat, připravte si údaje o počtech proškolených úředníků v jednotlivých vzdělávacích programech, a to s rozlišením formy vzdělávání na prezenční a distanční.

 

OP Zaměstnanost
Zpracováno v rámci projektu „Podpora elektronizace vybraných oblastí veřejné správy v gesci Ministerstva vnitra“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016054. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Operačního programu Zaměstnanost.