Úvod Časté dotazy Datové schránky

Datové schránky

Datová schránka je doručovací systém, přes který si můžete zdarma dopisovat s úřady. Když pošlete dokument datovou schránkou, úřad si je jistý, že jste ho poslali opravdu vy. Také si můžete přes datovou schránku posílat dokumenty se soukromými subjekty (bance, pojišťovně, dodavateli energií…), ale to už je za poplatek, který určuje Česká pošta.

Pomohl vám tento článek?

Ne, jako občan mít datovou schránku nemusíte. Zákon to nařizuje jen v některých případech a některým subjektům. I když datovou schránku mít nemusíte, hodně vám pomůže, že si ji zařídíte, protože nebudete muset tak často osobně na úřad nebo platit doporučené dopisy, které posíláte na úřad.

Pomohl vám tento článek?

Ze zákona musí mít datovou schránku právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, advokáti, daňoví poradci, insolvenční správci, statutární auditoři a orgány veřejné moci (úřady, státní správa, samospráva, školy, notáři a soudní exekutoři).

Pomohl vám tento článek?

Občané mladší 18 let a osoby zbavené svéprávnosti. Datová schránka je pozastavena osobám, které jsou ve vězení nebo ve vazbě.

Pomohl vám tento článek?

Ne. Některé služby veřejné správy na to nejsou připraveny a na některých úřadech to ani nejde. Datová schránka vám pomáhá, abyste nemuseli vyřizovat vše osobně.

Pomohl vám tento článek?

Ano, můžete si zažádat o znepřístupnění datové schránky. Úřední korespondence vám pak bude chodit klasickou poštou.

Pomohl vám tento článek?

Každý máme občas problémy s přihlášením. Než zavoláte na infolinku, zkontrolujte, jestli

  • jste si nenastavili jiný způsob přihlašování než teď zkoušíte,

  • jste nezaměnili uživatelské jméno (6 znaků) a ID schránky (7 znaků),

  • se nesnažíte přihlásit heslem určeným pouze pro prvotní přihlášení,

  • nemáte omylem nastavenou anglickou klávesnici nebo zapnutý Caps Lock nebo jestli jste nezaměnili nulu za písmeno O apod.,

  • nepoužíváte své testovací přístupové údaje do informačního systému datových schránek,

  • se nepřihlašujete heslem, které vám z bezpečnostních důvodů vypršelo,

  • systém datových schránek nemá zrovna odstávku.

Pokud se vám nepodařilo problém vyřešit, zkuste zavolat na infolinku +420 954 200 200, sdělte všechny informace, které o své schránce máte, a také podrobně popište problém. Operátoři mohou pomoci s řešením problémů, přístup k přihlašovacím údajům však nemají.

Pokud nic nepomáhá a do datové schránky se přes všechnu snahu nelze dostat, nezbývá než se dostavit se na Czech POINT osobně a zažádat o vydání nových přístupových údajů.

Pomohl vám tento článek?

Do datové schránky se můžete přihlásit i pomocí eObčanky nebo musíte zajít na pobočku Czech POINT a zažádat si o vydání nových přístupových údajů.

Pomohl vám tento článek?

Ne. Výpis je platný jen v elektronické podobě. Pokud chcete, aby měl právní hodnotu i po vytištění, musí projít tzv. autorizovanou konverzí, což je úřední potvrzení o bezpečném a správném převedení výpisu z digitální do listinné podoby. Autorizovaná konverze se provádí na kontaktním místě Czech POINTu.

Pomohl vám tento článek?

Ano. Veškerá komunikace a obsah datových zpráv odesílaných prostřednictvím datových schránek jsou šifrované a zabezpečené tak, aby jejich obsah byl přístupný pouze odesílateli a příjemci datové zprávy. Důležité však také je, abyste se i vy chovali na internetu obezřetně.

Pomohl vám tento článek?

90 dnů od doručení, po té se zpráva podle zákona vymaže.

Pomohl vám tento článek?

Buď si můžete zaplatit službu datový trezor, nebo si můžete připojit datovou schránku do Portálu občana, kde si můžete datové zprávy uložit na delší dobu, nebo si můžete uložit zprávu v počítači.

Pomohl vám tento článek?

Datová zpráva se považuje za doručenou ve chvíli, kdy se vy nebo ten, komu jste dali právo číst vaše datové zprávy, přihlásíte do datové schránky (fyzické osoby, podnikající fyzické osoby i právnické osoby). Pokud se do 10 dnů nepřihlásíte, je také považována za doručenou.

Pomohl vám tento článek?

Úložiště souborů vám pomůže, když potřebujete odeslat více datových zpráv, ke kterým budete přikládat více příloh. Datové zprávy s přílohami si můžete dopředu nachystat a pak je najednou odeslat. Do úložiště můžete dát až 30 souborů a budete je tam mít uloženy až 15 dní.

Pomohl vám tento článek?

Aby nebyly vaše datové zprávy vymazány po 90 dnech od doručení, můžete si zaplatit u České pošty datový trezor. Zprávy se vám do něj automaticky uloží a budou mít stejnou právní platnost i po uplynutí 90 dnů.

Pomohl vám tento článek?

Zprávu s elektronickým podpisem pošlete e-mailem. Nelze u ní ale garantovat doručení nebo přečtení. Navíc za pořízení elektronického podpisu se platí až 1000 Kč. Datovou zprávu nemusíte opatřit elektronickým podpisem. Příjemce má jistotu, že se jedná o vás a zároveň jde prokázat, že datová zpráva byla doručena.

Pomohl vám tento článek?

Pokud posíláte datovou zprávu úřadům, je to bez poplatku. Pokud posíláte datovou zprávu jiným subjektům, zaplatíte podle ceníku České pošty.

Pomohl vám tento článek?

Standardní datové zprávy slouží pouze pro komunikaci s úřady, poštovní datové zprávy si mohou vzájemně posílat právnické i podnikající fyzické osoby a občané. Poštovní datové zprávy jsou zpoplatněné (soukromoprávní komunikace) dle ceníku České pošty.

Pomohl vám tento článek?

Ano. Velikost datové zprávy dodávané do datové schránky však nesmí překročit 20 MB (u datové schránky zřízené ze zákona je to 50 MB). Přes datovou schránku lze zasílat přílohy ve všech běžných formátech jako je např. pdf, doc, jpg, html atd.

Pomohl vám tento článek?

Na pobočce CZECH POINTu. Většinou se nachází na obecním úřadě, magistrátu nebo na poště, u motářů, v zahraničí ho najdete na vybraných konzulátech. Tam už jen předložíte doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas). Písemně můžete zaslat formulář s úředně ověřeným podpisem na adresu Ministerstva vnitra. Když si požádáte o datovou schránku osobně a všechno je v pořádku, můžete si vybrat, jestli vám přijdou přístupové údaje poštou nebo jestli chcete dostat virtuální obálku na email, kde najdete odkaz pro získání hesla k datové schránce. Pozor, všechny dokumenty, které na CzechPOINTu dostanete, si dobře uschovejte, budete je potřebovat.

Pomohl vám tento článek?

Ano.

Pomohl vám tento článek?

Ano. Pokud jste cizinec, který legálně pobývá na území České republiky, můžete podat žádost o zřízení datové schránky fyzické osoby osobně na kontaktním místě veřejné správy Czech POINT. Aby mohla být ověřena vaše totožnost, stačí vám občanský průkaz, pas, povolení k pobytu, vízový štítek nebo pobytový štítek.

Pomohl vám tento článek?

Datovou schránkou fyzické osoby a datovou schránkou podnikající fyzické osoby. Jinými datovými schránkami se do Portálu občana přihlásit nemůžete.

Pomohl vám tento článek?

Na stránce Portálu občana kliknete na přihlášení pomocí datové schránky. Pak zadáte uživatelské jméno a heslo do vaší schránky. Pokud je vše správně, na úvodní stránce odsouhlasíte kliknutím na tlačítko ano, že Portál občana může zpracovat osobní údaje z vaší datové schránky. K přihlášení můžete využít například i svou eObčanku nebo mobilní aplikaci Mobilní klíč ISDS.

Pomohl vám tento článek?

Datovou schránku připojíte v úvodním menu. Jinak to jde také v sekci Datová schránka - “Přidat účet” nebo v sekci Nastavení “Přidat účet”.

Pomohl vám tento článek?

Zkuste v nastavení datovou schránku odpojit a zase připojit. Pokud problém přetrvává, kontaktujte technickou podporu Portálu občana.

Pomohl vám tento článek?

Ano, pokud vlastníte datovou schránku fyzické osoby a zároveň podnikající fyzické osoby, můžete obě datové schránky do Portálu občana připojit. Tato možnost se nevztahuje k datovým schránkám právnických osob. Další datovou schránku připojíte v sekci Nastavení “Přidat účet”.

Pomohl vám tento článek?

Je to tak nastaveno, ale nebojte, můžete používat obě dvě schránky bez omezení.

Pomohl vám tento článek?

Můžete zažádat o výpis bodového hodnocení řidiče, výpis z rejstříku trestů, výpis z živnostenského rejstříku, požádat o potvrzení bezdlužnosti, podat daňové přiznání a vyřídit živnostenské oprávnění.

Pomohl vám tento článek?

Datová schránka na to není ze zákona technicky nastavená, a proto pomocí ní nelze přecházet do jiných portálů. Jestli chcete přecházet bez opakovaného přihlášení do jiných portálů veřejné správy, použijte přihlášení pomocí eObčanky nebo pomocí uživatelského účtu Jméno, heslo a SMS.

Pomohl vám tento článek?